Referenties

Provincie Gelderland,
afdeling Document Ondersteuning

 • Samenvoeging 3 onderafdelingen tot 1 nieuwe afdeling met nieuwe koers
 • Project “DIV-Vision”; Inventarisatie/advies optimalisatie Proces Documentaire Informatie Voorziening

Provincie Fryslân,
afdeling Informatie & Automatisering

 • Re-organisatie ICT-afdeling
 • “Interprovinciale Aanbesteding Telefonie” (initiator en coördinator centrale aanbestedingstraject voor alle provincies met autonome contractafspraken per provincie)

Centraal Meldpunt Zorg Noord Groningen

 • Werkdrukanalyse
 • Afstemming visie management naar medewerkers
 • Werkstroom analyse
 • Inventarisatie en implementatie verbeterde ICT-componenten
 • Begeleiding bewustwordingsproces cultuurverandering
 • Scholing computergebruik

Politie Zutphen

 • Inventarisatie mogelijkheden clustergericht werken conform zelfsturingsconcept
 • Begeleiding en advisering vervolg pilot clustergericht werken

Zorggroep Noorderbreedte,
afdeling Facilitair Bedrijf

 • Samenvoeging facilitaire eenheden met nieuwe koers
 • Management Development Training leidinggevenden Facilitair Bedrijf

Dokterswacht Friesland

 • Oprichting doktersposten Friesland