Over producten & activiteiten

Wij kunnen je op het gebied van beleid en strategie, organisatie, automatisering, processen, cultuur en techniek, faciliteren door:

 • Je klankbord te zijn
 • Je te adviseren
 • Stap voor stap vernieuwingen te implementeren
 • Je processen te optimaliseren
 • Je ICT te re-stijlen
 • Je organisatiestructuur aan te passen, rekening houdend met span of control
 • Je cultuur om te buigen naar de meest gepaste vorm

Advies en begeleiding in verbeteren van werkprocessen

 • Analyse van de huidige performance, cultuur en de mate van teamwork bepalen die hiervoor nodig is
 • In kaart brengen van de gewenste koers
 • Advies omtrent implementatietraject en automatiserings(on)mogelijkheden
 • Begeleiding van medewerkers en management

Strategisch management

 • Ontwikkelen van een heldere strategie met meetbare doelstellingen en een heldere visie
 • Formuleren van competentieprofielen binnen de organisatie
 • Opstellen van opleidingsprogramma’s

Veranderings management

 • Gezamenlijk vaststellen van knelpunten en doelstellingen binnen organisatie
 • Opmaken van een sterktezwakteanalyse (swot)
 • Ontwikkelen en bijstellen van beleid
 • Uitdragen van en aansturen op geformuleerd beleid (visie, missie, doelen, strategie)
 • Ontwikkelen van de gewenste cultuur
 • De juiste balans vinden tussen sturing en zelfsturing
 • Open omgaan met informatie en vertrouwen geven
 • Betrekken van medewerkers en stimuleren en beantwoorden van initiatieven
 • Coördineren van acties en het verschaffen van faciliteiten

Human Resource Management

 • Procesbegeleiding van functiewaarderingstrajecten
 • Opstellen van een arbeidsvoorwaardenbeleid en functiewaardering
 • Ontwerpen en invoeren van outputgerichte functieomschrijvingen
 • Flexibilisering van arbeidsvoorwaarden
 • Communicatie over arbeidsvoorwaarden

Opleiding en training

 • De trainingen zijn op maat en afgestemd op de organisatie
 • Bewustwordingsproces stimuleren
 • Basisprincipes zelfsturing, teamrollen en teamgedrag
 • (Zelf)reflectie (herkenning eigen reacties en gedragingen en welke invloed dat heeft op de medewerker en zijn/haar functioneren) en alles wat daarbij komt kijken
 • Advisering en stimulering van een passende opleiding voor de (individuele) medewerker
 • (Basis)scholing voor computergebruik
 • Workshops Managementstijl, Teambuilding, Omgaan met veranderingen, Time management, Omgaan met stress, Zelfsturing en reflectie, Communicatie in teams etcetera.