Over u als opdrachtgever

Dynamyc Change Management werkt voor de profit- en non-profitsector. Variërend van een uitgeversconcern tot ICT, overheid, media en de dienstverlenende sector. Voorbeelden van de dienstverlening zijn onder meer:

  • Cultuurveranderingen waarbij soms meer dan honderd personen zijn betrokken
  • Veranderingstrajecten binnen het management, bijvoorbeeld naar een coachende of een andere managementstijl
  • Integratie van frontoffice- en backoffice systematiek
  • Begeleiding van clustergericht werken (analyse van organisaties, invoeren van een nieuw systeem en begeleiding van deelimplementaties)
  • Verbeteringsprojecten van werkprocessen, met inbegrip van standaardisatie van werkplekken, implementatie van planningssystemen, teamworkaspecten, opstellen van functiebeschrijvingen.
  • (Keten) Proces-reïntegratie

Met andere woorden: Dynamyc Change Management is inzetbaar bij veel veranderingsprocessen, invoering van nieuwe methoden en systemen en het aansturen en implementeren van verbeteringen. Altijd op basis van heldere analyse, duidelijke taakstelling en daadkrachtige implementatie. Dynamyc pakt de zaken voortvarend aan. Communiceert duidelijk over doelen en wat er voor nodig is om ze te bereiken.
Dynamiek alom.