Dynamyc: de formule

De aanpak van Dynamyc Change Management is als volgt samen te vatten:

 • Side by side
 • Stap voor stap
 • Deel voor deel

Side by side
Bij alle opdrachten gaat Dynamyc Change Management uit van het principe: side by side. We staan dicht bij medewerkers én management. En verliezen de individuele kwaliteiten van beide categorieën nooit uit het oog. Bij bijvoorbeeld reorganiseren gaat het immers juist om teamwork. Een goede onderlinge samenwerking bepaalt de kracht van de organisatie. Zo helpen we de opdrachtgever aan een goede organisatie. Met slagvaardige, gemotiveerde medewerkers.

De activiteiten van Dynamyc Change Management hebben altijd een veelzijdige impact en zijn soms verstrekkend. Doelstellingen die een organisatie samen met Dynamyc kan realiseren zijn:

 • Verminderen van bedrijfsrisico’s, met balans tussen resultaat en persoonlijk welzijn
 • Begeleiden en coachen van mens, team en organisatie
 • Bevorderen van kwaliteit en effectiviteit van werknemers en management
 • Analyse en begeleiding bij cultuurveranderingen, omgaan met werkdruk en/of ziekteverzuim
 • Totstandbrengen van samenwerkingsvormen (zelfsturing en coaching)
 • Stimuleren van dialoog, wederzijds respect, perspectieven, veiligheid, herkenning, zelfrespect en nieuwsgierigheid van en met medewerkers.
 • Analyseren, bespreken en begeleiden van werkprocessen; het begeleiden van medewerkers en leidinggevenden bij veranderingstrajecten
 • Introductie van de mogelijkheden tot teamontwikkeling

Stap voor stap
Hoewel Dynamyc Change Management slagvaardig is en snel en dynamisch werkt, wijst zij rigoureuze oplossingen af. Beter is het om stap voor stap tot oplossingen te komen. Dat kan onder meer als volgt:

 • Vaststellen van de kernwaarden van een organisatie
 • Begeleiden en vertalen van de organisatiestrategie naar de werkers met behulp van bedrijfscultuur.
 • Vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen (Smart)
 • Medewerkers emotioneel betrekken bij visie, doelstellingen, structuur en cultuur door de rationele inhoud te vertalen in persoonlijke doelstellingen en ambities
 • Medewerkers coachen en trainen in het ontdekken van hun eigen talenten met hun daarbij passende rol binnen de organisatie
 • Optimaliseren van de professionaliteit van medewerkers en management op individuele basis, zodat werkgewoontes, systemen en planningen verbeteren
 • Efficiencyverbetering door de samenhang in kaart te brengen tussen de verschillende werkzaamheden (keten)
 • Analyse en advisering van effectief niet-gebruik en coaching van medewerkers bij introductie van computers en hun programmatuur zodat ze daar zelfstandig mee kunnen werken

Deel voor deel
Elk project splitst Dynamyc Change Management in deelgebieden, waarbij alle delen elkaar op logische wijze naadloos opvolgen. En wel volgens onderstaand proces:

 1. Analyse van huidige situatie en benoemen van knelpunten
 2. Vaststellen van de eindsituatie
 3. Opstellen van een plan van aanpak in deelfases waarin tijdsbesteding, resultaten en investering worden vastgesteld.
 4. Dynamyc start niet met een volgende fase voordat de voorgaande naar tevredenheid is geëvalueerd en afgerond