Dynamyc Change Management

Een succesvolle onderneming verandert continue. Meestal gaat het daarbij om kleine veranderingen, maar iedere verandering heeft altijd invloed op de organisatie. Dat zijn lastige processen. Niet voor niets loopt het merendeel van veranderingen uit op een mislukking. Dynamyc Change Management helpt dit te voorkomen. Op dynamische wijze, maar altijd stap voor stap. Dynamyc Change Management verandert veranderen. En dat werkt. Dynamyc Change Management helpt organisaties die optimaal willen werken. Wij hanteren geen rigoureuze methodes, maar gaan stap voor stap te werk. Zonder dat dit ten koste gaat van slagvaardigheid. Dynamyc Change Management is een netwerkorganisatie met tal van producten, services en adviseurs. Wij werken samen met zeer ervaren consultants die we op alle mogelijke gebieden kunnen inzetten. Klanten hebben echter slechts te maken met één contactpersoon.

Caroline Algra
Dynamyc Change Management staat onder leiding van Caroline Algra (1958). Zij heeft ruim dertig jaar ervaring in consultancy voor kleine, middelgrote en grote bedrijven en instellingen. Zij was ICT-manager, managementadviseur, algemeen directeur, trainer, mental coach en ondernemer. Haar expertise ligt in de implementatie van en het omgaan met organisatieveranderingen door medewerkers en management, waarbij zij zich met name richt op de lerende organisatie. Emotie-management in combinatie met klant- en resultaatgericht werken staat daarbij centraal. Caroline Algra beschikt over analytisch vermogen en werkt doelgericht. Eigenschappen als inlevingsvermogen, sociale en contactuele eigenschappen zijn daarbij vanzelfsprekend. Ze bracht tal van organisatieveranderingen en daaruit volgende (cultuur)veranderings- en implementatieprocessen tot een goed einde. Dynamyc Change Management werkt niet voor iedere opdrachtgever; het moet ‘klikken’ tussen beide organisaties. Vandaar dat wij grote waarde hechten aan intakegesprekken.